قرمز سبز آبي خاکستري
محبوب ترينِ شما نزد خداوند، خوش خوترين هاي شما هستند ؛ آنان كه فروتني مي كنند و با ديگران الفت مي گيرند و ديگران با آنان، الفت مي گيرند [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت