قرمز سبز آبي خاکستري
شخص ديندار، ... حسادت را رها كرده است .در نتيجه، دوستي پديدار شده است . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت