شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ هنوزم چشماي تو مثل شباي پر ستارست...هنوزم خاطره هات برام مثل عمر دوبارست..هنوزم وقتي ميخندي دلم از شادي ميلرزه....هنوزم با تو نشستن به همه دنيا مي ارزه.....اما افسوس تو رو خواستن ديگه ديره...ديگه ديره...اما افسوس اونو خواستن ....دلم آروم نميگيره!!!
هنوزم با تو نشستن به همه دنيا مي ارزه!!!!!!!!!!!!!
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top