سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرف های قشنگ

غذای سگ

تو? قصاب? بودم که ?ه پ?رزن اومد تو و ?ه گوشه وا?ستاد ..... ?ه آقا? خوش ت?پ? هم اومد تو گفت : ابرام آقا قربون دستت پنج ک?لو ف?له گوساله بکش عجله دارم ..... آقا? قصاب شروع کرد به بر?دن ف?له و جدا کردن اضافههاش ..... هم?نجور که داشت کارشو م?کرد رو به پ?رزن کرد گفت : چ? مِخ? نِنه ؟ پ?رزن اومد جلو ?ک پونصد تومن? مچاله گذاشت تو ترازو گفت : هَم?نو گُوشت بده نِنه .....

قصاب ?ه نگاه? به پونصد تومن? کرد گفت : پُونصَد تُومَن فَقَط اّشغال گوشت مِشِه نِنه بدم؟ پ?رزن ?ه فکر? کرد گفت بده نِنه ! قصاب اشغال گوشتها? اون جوون رو م?کند م?ذاشت برا? پ?ره زن ..... اون جوون? که ف?له سفارش داده بود هم?ن جور که با موبا?لش باز? م?کرد گفت : ا?نارو واسه سگت م?خوا? مادر؟ پ?رزن نگاه? به جوون کرد گفت: سَگ؟ جوون گفت اّره .....

سگ من ا?ن ف?لهها رو هم با ناز م?خوره ..... سگ شما چجور? ا?نا رو م?خوره؟ پ?رزن گفت : مُخُوره د?گه نِنه ..... ش?کم گشنه سَنگم مُخُوره ..... جوون گفت نژادش چ?ه مادر؟ پ?رزنه گفت بهش مِگن تُوله سَگِ دوپا نِنه ..... ا?نا رو برا بچههام م?خام اّبگوشت بار ب?ذارم ! جوونه رنگش عوض شد ..... ?ه ت?که از گوشتا? ف?له رو برداشت گذاشت رو اشغال گوشتا? پ?رزن ..... پ?رزن بهش گفت : تُو مَگه ا?ناره بره سَگِت نگرفته بُود?؟ جوون گفت : چرا پ?رزن گفت ما غِذا? سَگ نِمُخُور?م نِنه ..... بعد گوشت ف?له رو گذاشت اون طرف و اشغال گوشتاش رو برداشت و رفت


[ شنبه 91/10/2 ] [ 11:53 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

ایرانی ....


پبامبر اکرم:
روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید

ناپلئون بناپارت:
اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند

تمام دنیا را فتح میکردم...

آدولف هیتلر:
اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند
صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد

بن لادن:
اگر دنبال مردانی هستی که تا پای خونشان از عهدشان دفاع کنند
در سرزمین پارس به کاوش بپرداز

اسکندر :
اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند...
بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است


[ جمعه 91/7/21 ] [ 3:45 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

علائم اتفاقی فراماسونی در قهوه تلخ

صرفا جهت اطلاع 

قهوه تلخ و فراماسونی(علائم شیطان پرستها) تا انتها حتما مطالعه کنید

هدف ما از درج این مطلب فراماسون جلوه دادن کارگردان یا بازیگران و نویسندگان سریال قهوه تلخ نبود 
بلکه هدف نشان دادن تفکری فراماسونی است که متاسفانه در این سریال به صورت آگاهانه/ غافلانه (!) نشان داده شد .
. 

  
هدف ما از درج این مطلب فراماسون جلوه دادن کارگردان یا بازیگران و نویسندگان سریال قهوه تلخ نیست بلکه هدف نشان دادن تفکری فراماسونی است که متاسفانه در این سریال به صورت آگاهانه/ غافلانه (!) نشان داده شد . . 

 

 

چرا فراماسون ها نمادگرایی میکنند ؟


برای درک بهتر از این مثال استفاده میشود برای ظهور امام زمان (عج) نشانه هایی هست. وقتی انسان نشانه های ظهور را میبیند؛ عقل حکم میکند که ظهور نزدیک است .
این نکته را در ذهن داشته باشید در تعابیر اسلامی خروج دجال برابر است با ظهور مسیح(مسیح دروغین)از دید ماسونها . بنابر این اگر ما فراماسون را همان دجال بدانیم این استدلال در ذهن ما ایجاد میشود که باید برای ظهور مسیح دروغین (خروج دجال) نشانه هایی باشد .اما ظهور امام (عج) با ظهور شیطان فرق میکند آنان در حال ساختن ظهور مسیح دروغین اند کما این که نشانه های ظهور امام (عج) به واسطه ی تحرکاتی ایجاد میشود نه این که انسان آن را بسازد .
آنان در حال قرار دادن نشانه های مسیح دروغین(دجّال) اند که نشان دهند ظهور مسیح دروغین نزدیک است . و به همین ترتیب انسان به ظهور مسیح دروغین ایمان می آورد چراکه نشانه های او را در همه جا دیده است .

به این نکته توجه کنید :

"بر اساس کتاب "مبانی فراماسونری" نوشت هارون یحیی، در صورتی که دست زیر کت با زاویه صفر قرار بگیرد نشان میدهد شخص مورد نظر دارای نشان درجه 3 ماسونی میباشد."

 

1

 

کارل ماکس، موسس مکتب مارکسیست در حال نشان دادن  نظام درجه ی 3 ماسونی:

2

 

استالین، در حال نشان دادن  نظام درجه ی 3 ماسونی:

3

 

و در سریال قهوه تلخ، سیامک انصاری در حال نشان دادن  نظام درجه ی 3 ماسونی:

 

4

همان طور که می دانید 9 و 33 از اعداد مقدس ماسون است . واقعا آیا نشان دادن 3 نماد و اعداد فراماسونری در این سریال شک ما را بر نفوذ تفکر فراماسونری در این سریال بیشت نمی کند ؟ به کارگیری ستاره 6 پر ( هگزاگرام - hexagram) یا ستاره صهیون که از ستاره های مشهور فراماسون هاست . این ستاره بنابر نظر محققین ( از جله علی اکبر رائفی پور ) از قرن 7 وارد آیین یهودیت شده . این ستاره از ستاره های مهم در جن پرسی و پرستش شیطان است . به طوری که تفاسیر متعددی از این ستاره در آیین فراماسونری شده است :

 

 

5

 

در قسمت اول این تصویر دوربین مدام از سمت این ستاره 6 پر به جای دیگر تصویر کشیده می شود. نکته این جاست که هر شکل 6 پری ، ستاره 6 پر نیست . اما نکاتی در قسمت اول این تصویر نهفته که بسیار جالب است :

محل فیلم برداری این سریال در کاخ نیاوران است . تارخچه ای کوتاه ای کاخ نیاوران : 
"عملیات احداث این کاخ به دستور محمدرضا پهلوی در سال 1337آغاز گردید و با وقفه‌ای که در ساخت آن پیش آمد در سال 1346 به اتمام رسید و به محل سکونت محمدرضا پهلوی و خانواده اش اختصاص یافت."

اما محمد رضا پهلوی کیست ؟ وی یکی از ماسون های یکی از لژهای ایران است .بنابر این چون یک ماسون است و پادشاه ایران است باید محل سکوت وی دارای شاخصه های ماسونی باشد.

اما نکته اینجاست که چرا کارگردان سریال قهوه تلخ باید محل فیلم برداری را جایی اعلام کند که آن محل دارای شاخصه های ماسونی است . و اگر هم مجبور هست چرا باید از این نماد ها به طور مداوم تصویر برداری کند ؟ 

در قسمت دوم این تصویر هم ستاره 6 پر یا صهیون در گوشه دیوار که با سایه ترسیم شده است دیده می شود. 

باز هم ستاره 6 پر ، اینبار در انگشتر یکی از شخصیت های فیلم . عموما وقتی چند نماد قطعی در یک فیلم دیده میشد، دیگر نماد های مشکوک هم بیشتر جلوه می کند. :

 

 

6

7

 

8

(کاملا مشخصه )

و جالب ترین جای مطلب این که دوربین در قسمت های مختلف به ستون های ماسونی کاخ کشیده می شود اما در چه زمانی ؟

 در قسمت 27 (9=2+7) و در دقیقه 33 تصویر بر روی ستون هایی که یا طراحی لژ های ماسونی ساخته شده است کشیده می شود.

باز هم دو نماد 9 و 33 را در سریال قهوه تلخ مشاهده شد :

109

 

 

 


[ شنبه 91/5/28 ] [ 2:4 صبح ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

ببخشید آقا...ی نگاه بندازم؟؟؟؟


جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی مودبانه گفت :
ببخشید آقا! من می تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟
مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جا خورده بود، مثل آتشفشان از جا در رفت
و میان بازار و جمعیت، یقه جوان را گرفت و عصبانی، طوری که رگ گردنش بیرون زده بود، او را به دیوار کوفت و فریاد زد:
مردیکه عوضی، مگه خودت ناموس نداری؟
گه می خوری تو و هفت جد آبادت ... خجالت نمی کشی؟...
جوان امّا، خیلی آرام، بدون اینکه از رفتار و فحش های مرد عصبی شود و عکس العملی نشان دهد،
همانطور موأدبانه و متین ادامه داد:
خیلی عذر می خوام فکر نمی کردم این همه عصبی و غیرتی شین،
دیدم همه بازار دارن بدون اجازه نگاه میکنن و لذت می برن،
من گفتم حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم ... حالا هم یقمو ول کنین، از خیرش گذشتم
مرد خشکش زد ...
همانطور که یقه جوان را گرفته بود، آب دهانش را قورت داد
و زیر چشمی زنش را برانداز کرد.
ظ

 


[ پنج شنبه 91/5/26 ] [ 7:35 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

من به پوشش آزادم.نه اجبار!!!!!!!!!!!

 

آسیه باکری دختر شهید باکری از ایران نوشته اش را برای ما ارسال کرده است؛

چون دختر شهید هستی توقع دارند چادری باشی وگرنه داری خون پدرت را پایمال می کنی

-----------------
برای ما دیگه از خاطره گذشته بیشتر درد و دل است ...

وقتی دختر یک شهید باشی وقتی مردم ازت انتظاری را دارن که تو نیستی ... وقتی همکلاسیت توی دانشگاه با کلی آرایش و لاک صورتی انتظار داره تو چادر سرت کنی ...

وقتی برای کار به اداره ای مراجعه می کنی و تا اسم فامیلت و می گی با نگاهها بهت می فهمونن که این پوشش مورد تایید اونا نیست ...

وقتی زنی که ارباب رجوعشی پا را از نگاه فراتر می ذاره و می گه فکر نمی کردم دختر شهید باکری را با این وضع ببینم (حالا تو صبح از خواب پاشدی با رنگ پریده روسریتم جلو فقط چادر سرت نیست !!)

... وقتی حتی از دهن کسایی که شاهد زندگیت بودن و فامیلت هستند می شنوی که داری خون پدرت را پایمال می کنی ...

وقتی برادرا بهت می گن با این حجابت بابات ازت متنفره ( این حرف مثل یک خنجر صاف قلبت و نشونه می گیره )...

حالا اشکال حجابت این هست که چادر سرت نیست !!

مساله من حجاب اجباری که حکومت تعیین کرده نیست

مساله من ذهنهای قضاوت گر مردم ایرانه...

مساله من چشمهایی که نابجا و ناحق قضاوتت می کنن و

این مساله ای هست که حتی اگر حکومت هم حجاب را آزاد می کرد برای من وجود داشت ...

مشکل ما مشکل فرهنگی هست نه یک قانون. مشکل طرز فکر کردن مردم و حقی که به خودشون می دن تا قضاوتت کنند.

آسیه باکری - مرداد 1391
--------------
منبع: صفحه برابری زن=مرد


[ دوشنبه 91/5/2 ] [ 2:21 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

انیشتین بعدی دنیا یک ایرانی است

نیما ارکانی حامد دانشمند 39 ساله ایرانی با اعلام نظریه چگونگی عملکرد جهان، قصد دارد پایه های فیزیک نظری که از زمان آلبرت انیشتن بنا شده را متحول کند.

به گزارش پیمانه به نقل از برنا، دانشمند جوان ایرانی، با تصدی بر کرسی استادی دانشگاه پرینستون- جایگاهی که پس از انیشتین در اختیار فرد دیگری قرار داده نشد- دنیا را با این سوال مواجه کرده است که آیا انیشتین بعدی، یک ایرانی خواهد بود؟

نیما ارکانی حامد در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد و دارای کرسی استادی در دانشگاه پرینستون است. این کرسی از سال 1933 تا 1955 در انحصار آلبرت انیشتن بوده است.

پس از اعلام نظریه عملکرد جهان ارکانی، از او دعوت شده که در طرح تونل شتاب دهنده سوئیس (LHC) که با هزینه بالغ بر 5 میلیارد دلار ساخته شده، رهبری آزمایش ها را بر عهده داشته باشد.

تلاش نظریه ابر ریسمان که اخیرا اعلام شده، در این است که توضیح دهد ذرات، کوچکترین ماده تشکیل دهنده مواد نیستند بلکه حلقه های مرتعشی که ریسمان نامیده می شوند، کوچکترین بخش به حساب می آیند.

دکتر ارکانی با تکمیل این نظریه عقیده دارد که این ریسمان ها در 11 بعد در حال ارتعاش هستند که ما فقط 3 بعد از آن را می توانیم مشاهده کنیم، وجود بعد دیگری هم به نام بعد زمان به اثبات رسیده و تا به امروز در مورد 7 بعد دیگر توضیح کاملی ارائه نشده است.

ارکانی به همراه دو فیزیک دان دیگر به نام های دیموپلوس (Dimopoulos) و والی(Dvali) در مورد این ابعاد نظریه ای ارائه کرده اند که می گوید این ابعاد بزرگتر از آن چیزی هستند که تاکنون تصور می شود و از آن جایی که تنها نیروی گرانش بر آنها اثر می گذارد، قابل دیدن نیستند.

تئوری دکتر ارکانی که به همراه دو فیزیکدان دیگر معرفی شده به عنوان مدل ADD، (Arkani-Dvali-Dimopoulos) شناخته می شود.

اکنون ارکانی و همکارانش امیدوارند بتوانند به کمک  شتاب دهنده هاردن (LHC) مدل خود را اثبات کنند. اثبات این نظریه می تواند تحول بسیار بزرگی در فیزیک ذرات به وجود بیاورد.

ئ


[ یکشنبه 91/4/25 ] [ 12:54 صبح ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

اثرات اعراب!!!!


اعراب به ما آموختند که آنچه را که میخور...یم "غذا" بنامیم و حال آنکه در
زبان عربی غذا به "پس آب شتر" گفته میشود. در دهخدا بخوانید: غذا. [ غ َ] (ع
اِ) بول شتر. (اقرب الموارد). رجوع به غذی شود.
دهخدا توصیه کرده است به جای غذا از پزا استفاده کنیم: دهخدا: پزآ ( پز + آ )
، پخته شده و آماده گردیده ، واژه پزا را میتوان بجای غذا که هموزن یکدیگر
میباشند بکار برد تا با این روند از درایش واژگان ناپسند بیگانه در زبان پارسی
خودداری نمود
و
اعراب به ما آموختند که برای شمارش جمعیّتمان کلم? "نفر" را استفاده کنیم
و حال آنکه در زبان عربی حیوان را بااین کلمه میشمارند و انسان را با
کلم? "تن" میشمارند؟ شما 5 تن آل عبا و 72 تن صحرای کربلا را بخوبی
میشناسید.
اعراب به ما آموختند که "صدای سگ" را "پارس" بگوئیم و حال آنکه این کلمه
نام کشور عزیزمان میباشد؟
اعراب به ما آموختند که "شاهنامه آخرش خوش است" و حال آنکه فردوسی در انتهای
شاهنامه از شکست ایرانیان سخن میگوید.

عرب به ما کلمه ی اٌمت را آموخت به معنای ((گلیه ی شتر)) اعراب به ایرانیان را
موالی نامیدند....
آیا بیشتر از این میشود به یک ملّت اهانت کرد و همین ملّت هنوز نمیفهمد، که به
کسانی احترام میگذارد که به او نهایت حقارت را روا داشته اند وهنوز با استفاد?
همین کلمات به ریشش می خندد.
آیا در کتاب سفینه البهار نمیخوانیم که بالاترین ایرانی از پست ترین عرب
پست تر است؟!!!!

عرب


[ سه شنبه 91/3/16 ] [ 2:5 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

ایمیل+عشق+مرگ

email

 

 

مردی اتاق هتلی را تحویل گرفت.در اتاقش کامپیوتری بود،بنابراین تصمیم گرفت ایمیلی به همسرش بفرستد.

ولی بطور تصادفی ایمیل را به آدرس اشتباه فرستاد و بدون اینکه متوجه اشتباهش شود،ایمیل را فرستاد.
با این وجود..جایی در هوستون ،بیوه ای از مراسم خاکسپاری شوهرش بازگشته بود.

زن بیوه تصمیم گرفت ایمیلش را به این خاطر که پیامهای همدردی اقوام و دوستانش را بخواند،چک کند.

پس از خواندن اولین پیام،از هوش رفت.پسرش به اتاق آمد و مادرش را کف اتاق دید و از صفحه کامپیوتر این را خواند:

 
به: همسر دوست داشتنی ام
موضوع: من رسیدم
تاریخ: دوم می 2006
میدانم از اینکه خبری از من داشته باشی خوشحال می شوی.آنها اینجا کامپیوتر داشتند و

ما اجازه داریم به آنهایی که دوستشان داریم ایمیل بدهیم.من تازه رسیدم و اتاق را تحویل گرفته ام.

می بینم که همه چیز آماده شده که فردا برسی.به امید دیدنت، فردا
شوهر دوستدارت

 


[ سه شنبه 91/3/2 ] [ 7:13 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

فقط یه ایرانی میتونه.....؟

فقط یه ایرانی میتونه صبح جمعه ساعت 6 با هزار مشقت  و برنامه ریزی قبلی پاشه بره بیرون حلیم بخوره , پارک بره,ورزش هم کنه,بعد ساعت 9 برگرده خونه بگیره تا ظهر بخوابه!

 فقط یه ایرانی میتونه کند بودن رشد موهاشو بندازه گردن دست سنگین ارایشگر!

 فقط یه ایرانی میتونه اینو باور داشته باشه که اگه جفت راهنمای ماشین و روشن کنه، مجازه تو اتوبان دنده عقب حرکت کنه!

فقط یه ایرانی میتونه پیتزا رو با دوغ ,نوشابه رو با آبگوشت, سبزی رو با کوکوسبزی,و کالباس رو با نون سنگک بخوره!

 فقط یه ایرانی میتونه 2 سال بره سربازی 30 سال تعریف کنه 

فقط یه ایرانی میتونه بـــــه نوشابـــــه "نارنـــجــی" بگــــه "زرد"!

فقط یه ایرانی میتونه بعد از شنیدن صدای پیغامگیرِ تلفن بگه اِاا رفت رو پیغامگیرشون و سریعاً تلفن رو قطع کنه!

فقط یه ایرانی میتونه انقدر به کشورش تعصب داشته باشه!!

فقط یه ایرانی میتونه برق خونشو برق امام بگیره 

فقط یه ایرانی میتونه بره تخت جمشید یادگاری بنویسه

فقط یه ایرانی میتونه بین التعطیلی رو تعطیل کنه

 فقط یه ایرانی میتونه جک هایی به این خنده داری درست کنه

 فقط یه کودک ایرانی وقتی میره تو صف نونوایی هرچی صبر می‌کنه می‌بینه همش آخره صفه!

فقط یه ایرانی..................

هق

حالا شما بگو تا من بنویسم اینجا!!!!!!!!!!................

 (نوشته ای از نی نی )

فقط یه ایرانی میتونه وقتی رفت تو مترو تو اوج شلوغی ,در عرض سه سوت جا واسه خودش پیدا کنه و تالاپی بپره رو صندلی بشینه...!
................................................................................
فقط یه ایرانی میتونه طوری خالی ببنده که هیچ کی نفهمه خالی بسته حتی خودش!!
.................................................................................
فقط یه ایرانی میتونه سطل آشغالشو بذاره دم در خونه همسایه...
.................................................................................
فقط یه ایرانی میتونه از در و دیوار استادیوم بره بالا و مسابقه رو از اونجا تماشا کنه!

(joe)

فقط یه ایرانی می تونه صبح تا شب، شب تا صبح، غر بزنه و افسردگی به خودش تلقین کنه.

 


[ جمعه 90/12/19 ] [ 2:26 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]

You’re lookin’ amazing

 

 

 

Dangerous feelings break out my soul

احساسات خطرناکی روحم رو احاطه می کنن

It’s just the meaning of being alone

و این به این معنیه که من تنهام

I need you here wherever you are

به تو نیاز دارم هرجا که باشی

I need you now to take me so far

الان بهت نیاز دارم تا منو با خودت به اون دور دورا ببری

I wanna run like the speed of the sound

میخوام بدوم، درست مثل صدا

I was somewhere , I ‘m sure you’re around

من جایی بودم، و اتمینان دارم که تو اون دورو برا بودی

You give me now the meaning of life…

و حالا معنی زندگی رو بهم دادی

With you I’m feeling alive
Ooooooo…

با تو احساس می کنم زندم

Why you’re lookin’ like that

چرا اینجوری نگاه می کنی

I’m burning like fire

دارم مثل آتیش میسوزم

I wanna be higher

میخوام بیشتر از اینا عاشق بشم

Just let me know

فقط بذار بدونم

Why you’re lookin’ like that

چرا اینجوری نگام می کنی

You’re driving me crazy

داری منو دیوونه می کنی

You’re lookin’ amazing

خیلی عجیب نگام می کنی

Why you’re lookin’ like that

چرا اینجوری نگاه می کنی

 

k

 


[ پنج شنبه 90/12/18 ] [ 9:4 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]